Collapse of Earth’s upper atmosphere

[ข่าว 15 ก.ค. 2553]
นาซ่าค้นพบการหดตัวของชั้นบรรยากาศโลกชั้นบนมากที่สุดในรอบ 43 ปี


บรรยากาศชั้นบนของโลกหรือที่เรียกว่า Thermosphere เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด ทำหน้าที่ป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเช่น รังสี X-ray รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต เป็นต้น ซึ่งโดยปกติ ชั้น Thermosphere จะอยู่ตั้งแต่ระดับความสูง 100 กม.-600 กม. จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป และยังเป็นด่านหน้าในการรับมืออุกาบาตขนาดเล็กที่หลุดรอดลงมาด้วย ปกติชั้น thermosphere จะมีการพองตัวเมื่อได้รับพลังงานอัลตร้าไวโอเลตระดับสูง (EUV, extreme ultraviolet)เวลาที่ดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยามาก (Solar maximum) และจะมีการหดลงในช่วงที่เกิด solar minumum หรือดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาน้อยลง
ช่วงปี 2008-2009 ที่ผ่านมา ดวงอาทิตย์เราเข้าสู่ระยะ solar minimum ที่มีปฏิกิริยาน้อยที่สุดในรอบศตวรรษ นักวิทยาศาสตร์จึงมุ่งมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงชั้น thermosphere ว่าเป็นอย่างไรบ้าง


จาก ภาพจะเห็นว่าช่วงปี 2008-2009 ที่ผ่านมา ความหนาแน่นของชั้น thermosphere ลดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ถึง 28% ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้จากพลังงานของดวงอาทิตย์ที่ลดลงเพียง อย่างเดียว
มีทฤษฎีหนึ่งที่ถูกเสนอมาเพื่ออธิบายคือปริมาณของกาซ คาร์บอนไดอกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ไปทำให้เกิดการเย็นตัวของ thermosphere และทำให้มีการหดตัวลงมากขึ้น แต่เมื่อคำนวณดูจริงๆแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด
ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ระยะ solar maximum ของ solar circle 24 จึงเป็นที่จับตาดูว่าชั้น thermosphere จะกลับมาปกป้องเราได้เหมือนเดิมหรือไม่

ที่มา
http://science.nasa.gov/sciee-news/science-at-nasa/2010/15jul_thermosphere/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s